Dokumenty szkolne

Rok szkolny

Dokumenty szkolne

Poniżej zamieszczamy link do dokumentów szkolnych.

Karta ucznia
Otwórz
Karta zaliczeń na kartę rowerową
Otwórz
Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
Otwórz
Kodeks bezpieczeństwa
Otwórz
Koncepcja KSP
Otwórz
Oświadczenie o miejscu zamieszkania i zameldowania dziecka
Otwórz
Procedury
Otwórz
Program wychowawczo - profilaktyczny
Otwórz
Regulamin KSP
Otwórz
Regulamin reprezentacji KSP
Otwórz
Statut
Otwórz
Szczęśliwy numerek
Otwórz
Wniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej
Otwórz
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Otwórz
Wniosek o wydanie mLegitymacji
Otwórz
Wniosek o wypisanie ucznia ze szkoły
Otwórz
Wniosek o zwolnienie z WF-u
Otwórz
Wojewódzki Konkurs Kuratoryjny - karta zgłoszenia
Otwórz
Zasady funkcjonowania KSP pod względem bezpieczeństwa w okresie ograniczeń związanych z występowaniem stanu epidemii
Otwórz
Zwolnienie z WDŻ
Otwórz