Dokumenty szkolne

Rok szkolny

Dokumenty szkolne

Poniżej zamieszczamy link do dokumentów szkolnych.

Statut
Otwórz
Regulamin KSP
Otwórz
Procedury
Otwórz
Regulamin reprezentacji KSP
Otwórz
Program wychowawczy
Otwórz
Karta ucznia
Otwórz
Szczęśliwy numerek
Otwórz
Kodeks bezpieczeństwa
Otwórz
Karta zaliczeń na kartę rowerową
Otwórz
Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
Otwórz
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Otwórz
Wniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej
Otwórz
Wniosek o wydanie mLegitymacji
Otwórz
Wniosek o wypisanie ucznia ze szkoły
Otwórz
Koncepcja KSP
Otwórz
Wniosek o zwolnienie z WF-u
Otwórz
Zwolnienie z WDŻ
Otwórz