Samorząd uczniowski

Szkoła

Samorząd uczniowski

Rok szkolny 2022/2023

Przewodniczący - Filip Szematowicz-Szybalski

Z-ca Przewodniczącego - Agnieszka Skopczyńska

Członkowie: Agata Kełpin, Piotr Spychała