Samorząd uczniowski

Szkoła

Samorząd uczniowski

Przewodnicząca - Alicja Cypcarz

Z-ca Przewodniczącego - Piotr Perzyński

Laura Grafińska

Aniela Szczyptańska

Adam Cichocki

Jan Piotrowski