Samorząd uczniowski

Szkoła

Samorząd uczniowski

Przewodnicząca - Zofia Walder

Z-ca Przewodniczącego - Piotr Spychała

Skarbnik: Wanesa Krogulec

Członkowie: Estera Frelich oraz Agnieszka Skopczyńska