Miłości, wiary wzorem być, uczyć się pilnie i godnie żyć

Słowa te pochodzą z hymnu naszej Szkoły i płynie z nich nauka na temat wartości, które tutaj wyznajemy. Każdego dnia uczniowie naszej Szkoły podejmują wyzwania, z pasją ucząc się nowych rzeczy. Są dla siebie życzliwi i dzielą się dobrem. Czują się bezpiecznie, gdyż są wśród przyjaciół.
Nauka i rozwój

Nauka i rozwój

Wysoki poziom kształcenia i wszechstronny rozwój ucznia w duchu chrześcijańskich wartości, to aspekty, na które kładziemy szczególny nacisk.

Wspólne pasje

Wspólne pasje

Koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjna pozwalają odnajdywać oraz rozwijać pasje i talenty uczniów. Każdy znajdzie coś dla siebie!

Chrześcijańskie wartości

Chrześcijańskie wartości

Nasza Szkoła funkcjonuje w duchu wartości chrześcijańskich, kształtując w uczniach postawę otwartości i zzangażowania w życie Kościoła.

W obiektywie aparatu i oku kamery, czyli galeria szkolna