Rada Rodziców

Rok szkolny 2023/2024

Rada Rodziców

Przewodnicząca - Katarzyna Przygocka

Z-ca Przewodniczącej - Katarzyna Pniewska

Sekretarz: Joanna Struck

Skarbnik: Izabela Szczyptańska

 

Komisja Rewizyjna:

Joanna Gierszewska

Katarzyna Zarzycka

 

E-mail: radarodzicow@kspgdynia.pl

 

W związku z drobnymi pomyłkami we wpłatach oraz pojawiającymi się pytaniami z Państwa strony przypominamy, że od listopada 2022 r. funkcjonuje tylko jedno konto – Rady Rodziców,
na które jest uiszczana jedna opłata.

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Rodziców jest to następująca kwota:

za 1 dziecko – 180,00 zł

za 2 dziecko – 140,00 zł

za 3 dziecko – 75,00 zł

kolejne dzieci bez opłat.

 

Nr konta: 27 1020 4900 0000 8302 3497 4664

Tytułem: Nazwisko i imię ucznia, klasa

 

Przypominamy, iż środki te przeznaczane są bezpośrednio lub pośrednio na każdego ucznia naszej szkoły, m.in. na:

 • prezenty dla każdego ucznia na Mikołajki,
 • organizację balu karnawałowego,
 • pączki dla uczniów w Tłusty Czwartek,
 • nagrody za udziały w konkursach szkolnych,
 • doposażenie świetlicy szkolnej w zabawki dla dzieci,
 • doposażenie biblioteki szkolnej w książki, filmy edukacyjne i gry dla dzieci,
 • organizację kiermaszów świątecznych,
 • organizację i działalność koła wolontariatu szkolnego,
 • dofinansowanie dla każdego ucznia wycieczki szkolnej,
 • organizację balu ósmoklasistów,
 • nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego,
 • bieżące potrzeby poszczególnych klas z tzw. 5% wynikających z wpłat całej klasy,  
 • organizację Festynu Szkolnego dla rodzin uczniów naszej szkoły,
 • organizację rekolekcji szkolnych,
 • warsztaty psychologiczne dla rodziców i uczniów,
 • wyjazd formacyjny rodzin uczniów,
 • dofinansowanie bieżącej działalność szkoły.

Dzięki dofinansowaniu z tych środków w styczniu br. udało się dokończyć remont sali gimnastycznej w szkole oraz zaplanować kolejne inicjatywy.