Rada Rodziców

Szkoła

Rada Rodziców

Przewodniczący - Rafał Cichocki

Z-ca Przewodniczącego - Przemysław Bednarski

Sekretarz: Zyta Rudnik

Skarbnik: Izabela Szczyptańska

Doradca: Agnieszka Bach

Komisja Rewizyjna

Szymon Kamiński

Joanna Struck

Dagmara Rejkowska

E-mail

radarodzicow@kspgdynia.pl