Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu – Siostry Nazaretanki

Szkoła

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu – Siostry Nazaretanki

Jako osoby obdarowane powołaniem do życia konsekrowanego, jesteśmy zaproszone do szczególnej relacji z Bogiem, do naśladowania Chrystusa w Jego miłości, ubóstwie i posłuszeństwie Ojcu. Łączy nas powołanie do jednej rodziny zakonnej – Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Uczestnicząc w Jezusowej misji szerzenia Królestwa Bożej Miłości, angażujemy się w różne formy działalności w Kościele katolickim, zwłaszcza w posługę wobec rodziny.

Nasze Zgromadzenie powstało w 1875 roku, w Rzymie. Założyła je Polka – bł. Franciszka Siedliska.

Duchowość naszej rodziny zakonnej ma swoje źródło w tajemnicy życia Jezusa, Maryi i Józefa. O sobie mówimy najczęściej – NAZARETANKI, a o Zgromadzeniu po prostu – NAZARET.

NAZARET to:

  • poszukiwanie i odnajdywanie Boga w najzwyklejszych doświadczeniach życia,
  • prostota, otwartość i gościnność,
  • zjednoczenie z Bogiem,
  • wierność Duchowi Świętemu i pełnienie woli Bożej objawiającej się nam na wiele sposobów
  • umiłowanie Kościoła, Ojca Świętego i wzajemna miłość we wspólnotach,
  • codzienna modlitwa i troska o rodziny.

Nasza Założycielka określiła „… wzajemną miłość jako jedną z charakterystycznych cech Nazaretu”. Staramy się żyć razem w miłości, pokoju, radości i wolności - pewnych znakach Królestwa Bożego pośród nas. Podobnie jak w Nazarecie, Maryja i Józef żyli zwykłym życiem w obecności Emmanuela, w każdej małej „wspólnocie nazarejskiej” staramy się żyć w wypełnionym wiarą domu, w którym króluje miłość Boża.

Najpiękniejszym owocem nazaretańskiego charyzmatu jest męczeńska śmierć sióstr z Nowogródka, które świadomie oddały swoje życie za aresztowanych przez hitlerowców członków rodzin. Męczennice Nowogródzkie zostały beatyfikowane w Rzymie przez Jana Pawła II 5 marca 2000 roku . Obecnie trwa również proces beatyfikacyjny jedynej ocalałej z tej świętej wspólnoty siostry –  s. Małgorzaty Banaś Sługi Bożej.

Naszą misję realizujemy na 5 kontynentach, w 13 krajach świata (Polska, Stany Zjednoczone, Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Australia, Filipiny, Francja, Italia, Anglia, Izrael, Ghana), w 168 wspólnotach. W Polsce jest nas 840. Mieszkamy w 80 wspólnotach podzielonych administracyjnie na dwie prowincje: krakowską i warszawską.

Wierne charyzmatowi naszego Zgromadzenia, podejmujemy wysiłki, by ubogacać świat duchem Nazaretu.

Przydatne linki

Nazareth Family Sprawdź

Nazaretanki na świecie - Wideo Sprawdź

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu - Prowincja Krakowska Sprawdź

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu - Warszawa Sprawdź

Nazaret Młodym Sprawdź

Duszpasterstwo Młodzieży Nazaretańskiej Sprawdź

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny Sprawdź