Rok szkolny

Egzamin ósmoklasisty - dokumenty

Poniżej zamieszczamy link do dokumentów.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
Otwórz
Harmonogram przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
Otwórz
Komunikat o przyborach
Otwórz
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
Otwórz
Wymagania na egzaminie ósmoklasisty
Otwórz