Rok szkolny 2023/2024

Egzamin ósmoklasisty - dokumenty

Poniżej zamieszczamy link do dokumentów.

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
Otwórz
Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych podczas egzaminu ósmoklasisty
Otwórz
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
Otwórz
Harmonogram przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
Otwórz
Wymagania na egzaminie ósmoklasisty
Otwórz