Zajęcia pozalekcyjne

Dla ucznia i rodzica

Zajęcia pozalekcyjne

Poniżej zamieszczamy harmonogram kół zainteresowań 2021/2022

Nazwa zajęć Prowadzący Klasy Lekcja Sala
Poniedziałek
Szachy Dariusz Milke 3a,3b
1a,1b
6
7
11
31
Matematyka - zajęcia wyrównawcze s. Inez Kasperczyk 5a,5b 7 35a
Koło Biblijne s. Imelda Rola 5,6
7
7
8
34
34
Edukacja wczesnoszkolna - zajęcia wyrównawcze Agnieszka Suryn 2b 3 37
Edukacja wczesnoszkolna - zajęcia wyrównawcze s. Samuela Odziemczyk 3a 4 32
Matematyka - zajęcia wyrównawcze Katarzyna Boguszewska 4 7 16
Wtorek
Matematyka - zajęcia wyrównawcze s. Inez Kasperczyk 6a,6b 7 33
Koło matematyczne Agnieszka Suryn 2b 1 11
Koło j. angielskiego Edyta Kukułowicz 3a
3b
5
6
11
11
Koło Biblijne s. Imelda Rola 8a,8b 8 35
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Grażyna Pożoga 6a,6b
8a,8b
7
8
3
3
Środa
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Grażyna Pożoga 3a,3b

6

3

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Grażyna Pożoga

4,5a,5b 

7

3

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Grażyna Pożoga

7a,7b

8

3

Matematyka - zajęcia wyrównawcze

s. Inez Kasperczyk

7a,7b

8

37

J. polski - zajęcia dodatkowe po pracy zdalnej

Anna Halasz

6b

7

32

Koło teatralne

Anna Halasz

4-8

7

34

Koło historyczne

Małgorzata Autuch

4-6

7

33

Schola

s. Samuela Odziemczyk

1,2a,2b,3a,3b

6

11

Edukacja wczesnoszkolna - zajęcia wyrównawcze

Anna Olejniczak

3b

1

28

Koło matematyczne

Anna Olejniczak

3b

6

28

Chemia - zajęcia dodatkowe po pracy zdalnej

Ewa Paluch - Ossowska

8a,8b

0

37

Koło j. angielskiego

Edyta Kukułowicz

5a, 5b
zamiennie, co 2 tygodnie
2a

7


6

35a


5

Koło fizyczne Katarzyna Boguszewska 7-8 8 36
czwartek
Koło plastyczne Ewa Mocarska-Gończ 1a 6 31
Koło czytelnicze Agnieszka Suryn 2b,3a,3b 6 5
Koło matematyczne s. Samuela Odziemczyk 3a 6 11
Koło j. niemieckiego Małgorzata Sokołowska 4 7 16
Koło j. angielskiego Edyta Kukułowicz 2b 6 28
Piątek
Edukacja wczesnoszkolna - zajęcia wyrównawcze Ewa Mocarska-Gończ 1 1 31