Zajęcia pozalekcyjne

Dla ucznia i rodzica

Zajęcia pozalekcyjne

Poniżej zamieszczamy harmonogram kół zainteresowań 2021/2022