Historia Szkoły

Szkoła

Historia Szkoły

„W wychowaniu chodzi bowiem właśnie o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, aby bardziej „był”, a nie tylko „miał” - aby więc poprzez wszystko, co „ma”, co „posiada”, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem - to znaczy, aby również umiał bardziej „być” nie tylko z drugimi, ale także dla „drugich…” /św. Jan Paweł II/

„Od najdawniejszych czasów człowiekowi towarzyszy nauka. Uczył się on jako dziecko i jako dorosły. Początkowo, naśladując innych. Potem zaczęto nauce poświęcać specjalnie wyznaczony czas. Czas, który miałby - jak to Czas - cudowną zdolność zatrzymywania się w miejscu, choć ludzie w to nie wierzą... Przystawałby sobie tak między jedną a drugą chwilą na tyle długo, aby każdy mały człowiek zdążył dotknąć wreszcie bez pośpiechu tego wszystkiego, co ciągle umyka... Aby nie bał się dotknąć linii tęczy na wysokim niebie, choć to przecież tylko na wyciągnięcie ręki... Aby odnalazł piękno muzyki w trzepocie ptasich skrzydeł... Aby jak dziecko przysiadł pod promieniem słońca i wsłuchał się w śpiew własnego serca.  Aby zapomniał o wszystkich smutkach i troskach codzienności i pozwolił się - bez lęku o to, co będzie dalej - nieść coraz dalej i dalej... Aby mógł patrzeć w wielkim zadziwieniu na wszystkie mijane po drodze sprawy, które przestały być górami lodowymi, a teraz stały się tylko małymi kamieniami niedbale rozrzuconymi wzdłuż brzegu rzeki. Osoby przygotowane do nauczania dzieci przekazywały im wiadomości o świecie, zwyczajach, obrzędach  i pomagały uzyskać umiejętności niezbędne do życia …” Z wielką radością i specjalnie dla nich ofiarowały swój własny czas. Nie przeliczany go na godziny, minuty, miesiące, lata... ale na uderzenia serca, na uśmiechy - nawet te igrające tylko w kąciku ust, prawie niezauważalne, ale rodzące się zawsze na myśl o nich...

Dlatego właśnie powstała szkoła… Katolicka szkoła, której nadano imię Świętej Rodziny. Dlaczego Święta Rodzina? Nikt inny lepiej niż Święta Rodzina nie ukazuje Boga w najzwyklejszych wydarzeniach ludzkiego życia. Każda matka, każdy ojciec, każde dziecko może w niej znaleźć wzór do naśladowania. Idąc po śladach Jezusa, Maryi i Józefa, uczymy się modlić, rozważać, odkrywać i rozumieć tajemnicę wewnętrznego bogactwa, które ożywiało ich całe życie. A bogactwem tym jest: nieustanne i pełne zaufania zawierzenie Bogu, natychmiastowe i nadprzyrodzone posłuszeństwo Jego woli oraz wierne przestrzeganie Jego świętego Prawa. To najlepszy patron dla naszej szkoły, tym bardziej, że o poprowadzenie jej zostałyśmy poproszone właśnie my, Siostry Nazaretanki.

Dlaczego siostry Nazaretanki? Już sama nazwa mówi, że to specjalistki od wychowania, od podtrzymywania rodzin, dbania o środowisko dziecka – mówi ks. Prałat Edmund Wierzbowski, z którego inicjatywy postało najpierw przedszkole, a potem szkoła. W jego oczach wciąż widać wielka radość z powstania tych placówek, ale po cichu mówi również o swoich niespełnionych marzeniach...

Pierwszy dzwonek w Katolickiej Szkolę podstawowej im. Świętej Rodziny w Gdyni, a wcześniej katolickiej Szkole Podstawowej przy Parafii Najświętszej Maryi Panny w Gdyni, zabrzmiał we wrześniu 2002 roku. Wszystko to dzięki Bożej pomocy i wielkiemu zaangażowaniu Księdza Prałata i całych zastępów Rodziców pragnących kontynuacji nauki w szkole dla swoich dzieci uczęszczających do przedszkola sióstr.

„Moim marzeniem było stworzyć szkołę, która zajęłaby się dzieckiem od najmłodszych lat do osiągnięcia pewnej dojrzałości, bowiem niezwykle ważnym wydawało mi się kształtowanie intelektu młodego człowieka przy jednoczesnym dbaniu o jego wychowanie, zwłaszcza religijne i patriotyczne. Ponieważ pierwszym środowiskiem uczenia się i wychowania dziecka jest rodzina, uznałem, że potrzebne jest wspieranie jej w procesie nauczania i wychowania – wspomina ks. Prałat Edmund Wierzbowski.

Coraz większa liczba uczniów oraz reforma oświaty, która wprowadziła do szkół podstawowych klasy siódme i ósme, sprawiła, że dotychczasowe miejsce stało się jednak za małe. Szybkimi krokami zmierzamy do roku 2017. Wtedy władze Gdyni podjęły decyzję o przekazaniu szkole budynku przy ul. Tetmajera 65A.

– Wierzę w to, że ten nowy budynek sprawi, że poczujecie się tutaj jak we własnym domu, że będziecie z uśmiechem wracać w mury tej szkoły i przeżyjecie tutaj cudowne chwile – mówił podczas uroczystego otwarcia prezydent Wojciech Szczurek.

I dodał: – Podejmując decyzję o przekazaniu tego budynku szkole mamy konkretny cel. Patrząc, jak rozwija się szkoła, chcemy, żeby jeszcze więcej gdyńskiej młodzieży miało szansę się tu uczyć.

Dzięki przeniesieniu w nowe miejsce szkoła zyskała nie tylko nowy adres, ale też nową przestrzeń. Teraz uczniowie mogą się cieszyć salą gimnastyczną i boiskiem, których wcześniej nie mieli. Jest też więcej sal lekcyjnych – zamiast w 9, lekcje odbywają się teraz w 13 pomieszczeniach. W szkole uczy się aktualnie prawie 300 uczniów.

Nazaret

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny to szkoła publiczna prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Jej celem i zadaniem jest wspieranie rozwoju uczniów i pomoc rodzicom w realizacji powołania do dobrego wychowania dzieci.

Spoglądamy dzisiaj na nią poprzez wydarzenia i ludzi, którzy w nich uczestniczyli. A czynimy to, by zrozumieć dzień dzisiejszy, by współtworzyć wspólnotę wartości. Tych wartości, które przez wieki wyrażała najpełniej, nieustannie obecna w naszej historii, idea wolności. Szkoła, nawet najlepsza, nie nauczy wszystkiego.

„Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi.” /św. Jan Paweł II/