Podręczniki dla klas 5

Rok szkolny 2024/2025

KLASA 5 NAZWA I AUTOR WYDAWNICTWO

J. POLSKI

Zamieńmy słowo. 
Autor: A. Podemska-Kałuża

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

WSiP

J. ANGIELSKI

Together 5
Autor: Catherine Bright, Nick Beare, Gill Holley

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Macmillan Polska
Sp. z.o.o.

MUZYKA

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy 5 szkoły podstawowej. Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Nowa Era Sp. z o.o.

PLASTYKA

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej
Autor: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Nowa Era Sp. z o.o.

HISTORIA

Wczoraj i dziś. Klasa 5. (Nowa edycja 2024-2026). Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej
Autor: Grzegorz Wojciechowski + ćwiczenia

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Nowa Era Sp. z o.o.

GEOGRAFIA

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Nowa Era Sp. z o.o.

BIOLOGIA

Puls życia. Klasa 5. Podręcznik

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Nowa Era Sp. z o.o.

MATEMATYKA

Matematyka z plusem kl. 5 
Autor: Dobrowolska, Jucewicz, Zarzycki, Karpiński
Zeszyt ćwiczeń. Wersja B. Arytmetyka + Geometria

Matematyka z plusem 5. Zbiór zadań do klasy 5

 

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

GWO Sp. z o.o. 

INFORMATYKA

Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy piątej szkoły podstawowej.
Autor: M. Kęska

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Nowa Era Sp. z o.o.

TECHNIKA

Jak to działa? Klasa 5 Podręcznik do zajęć technicznych dla szkoły podstawowej
Autor: Lech Łabecki, Marta Łabecka

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Nowa Era Sp. z o.o.

Podręczniki  dodatkowe nieobjęte dotacją MEN

RELIGIA

"Szczęśliwi, którzy szukają prawdy" tylko ćwiczenia

Książki kupuje rodzic.

Wydawnictwo Jedność

J. NIEMIECKI

PODRĘCZNIK  Und so weiter 2. EXTRA
Autor: Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

ZESZYT ĆWICZEŃ (nie materiały ćwiczeniowe) Und so weiter 2. EXTRA
Autor: Kozubska, Krawczyk, Zastąpiło

Książki kupuje rodzic.

Wydawnictwo Szkolne PWN

ĆWICZENIA

Geografia – Planeta Nowa

 

Biologia - Puls życia

 

Język polski – Zamieńmy słowo

Język polski - Lekturownik dla klasy 5 

UWAGA!  Książki zostaną zamówione wspólnie w 1. tygodniu września

UWAGA!  Książki zostaną zamówione wspólnie w 1. tygodniu września

Ćwiczenia kupuje rodzic!
Ćwiczenia kupuje rodzic!

Nowa Era Sp. z o.o.
 

Nowa Era Sp. z o.o.

 

WSiP
WSiP