Zebrania i konsultacje

Rok szkolny 2022/2023

Zebrania i konsultacje

ZEBRANIA KONSULTACJE
kl 1-3
wtorek
godz. 17:00
kl. 4-8
środa
godz. 17:00
kl. 1-3
wtorek
godz. do 18:30 
kl. 4-8
środa
godz. do 19:00
6 września 2022 r.  7 września 2022 r.  25 października 2022 r.  26 października 2022 r. 
6 grudnia 2022 r.  7 grudnia 2022 r. 

(informacja
o przewidywanych ocenach
niedostatecznych)

6 grudnia 2022 r. 

(po spotkaniach
w klasach)

 

7 grudnia 2022 r.
(po spotkaniach
w klasach)


 
7 lutego 2023 r.  8 lutego 2023 r.  28 marca 2023 r.  29 marca 2023 r. 
9 maja 2023 r.  10 maja 2023 r. 

(informacja
o przewidywanych ocenach
niedostatecznych)

9 maja 2023 r. 

(po spotkaniach
w klasach)

10 maja 2023 r. 

(po spotkaniach
w klasach)

23 czerwca 2023 r.  Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych 

W zależności od sytuacji, w planie i formie spotkań oraz konsultacji mogą nastąpić zmiany,
o których będziemy informować na bieżąco.