Zebrania i konsultacje

Rok szkolny 2021/2022

Zebrania i konsultacje

W zależności od sytuacji, w planie spotkań i konsultacji mogą nastąpić zmiany.

ZEBRANIA 

KONSULTACJE

Klasa 1-3
wtorek
godz. 17.00 

Klasa 4-8
środa
godz. 17.00   

Klasa 1-3

Klasa 4-8


7 września 2021            


8 września 2021       

26 października 2021
godz. 17.00 - 18.00

27 października 2021
godz. 17.00 - 18.30

23 listopada 2021
godz. 17.00 - 18.00

24 listopada 2021
godz. 17.00 - 18.30

 

14 grudnia 2021 

 

15 grudnia 2021

(informacja o przewidywanych
ocenach niedostatecznych)

14 grudnia 2021

(po spotkaniach
w klasach, do godz. 18.30)

15 grudnia 2021

(po spotkaniach
w klasach, do godz. 19.00)

1 lutego 2022

2 lutego 2022

29 marca 2022
godz. 17.00 - 18.00

30 marca 2022
godz. 17.00 - 18.30

10 maja 2022

11 maja 2022

(informacja o przewidywanych
ocenach niedostatecznych)

10 maja 2022
godz. 17.00

(po spotkaniach
w klasach, do
godz. 18.30)

11 maja 2022
godz. 17.00

(po spotkaniach
w klasach,
do godz. 19.00)

24 czerwca 2022

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych ☺

Rekolekcje Wielkopostne – 6-8 lub 11-13 kwietnia 2022 r.

W zależności od sytuacji, w planie i formie spotkań oraz konsultacji mogą nastąpić zmiany.