Zebrania i konsultacje

Rok szkolny 2023/2024

Zebrania i konsultacje

 

ZEBRANIA KONSULTACJE
kl 1-3
wtorek
godz. 17:00
kl. 4-8
środa
godz. 17:00
kl. 1-3
wtorek
godz. 17:00-18:30 
kl. 4-8
środa
godz. 17:00-18:30
12 września 2023 r.  13 września 2023 r.  24 października 2023 r.  25 października 2023 r. 

 

(informacja o przewidywanych 
ocenach niedostatecznych)

 

12 grudnia 2023 r. 

 

 

13 grudnia 2023 r.
 


 
13 lutego 2024 r.  13 lutego 2024 r
wyjątkowo
godz. 18:00
19 marca 2024 r.  20 marca 2024 r. 
7 maja 2024 r.
(informacja
o przewidywanych ocenach
niedostatecznych)
 

8 maja 2024 r. 

(informacja
o przewidywanych ocenach
niedostatecznych)

7 maja 2024 r. 

(po spotkaniach
w klasach,
do godz. 18:30)

8 maja 2024 r. 

(po spotkaniach
w klasach,
do godz. 19:00)

21 czerwca 2024 r.  Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych 

W zależności od sytuacji, w planie i formie spotkań oraz konsultacji mogą nastąpić zmiany,
o których będziemy informować na bieżąco.