Podręczniki dla klas 1 - 4

ROK SZKOLNY 2023/2024

KLASA 1 NAZWA I AUTOR WYDAWNICTWO

 EW
podręcznik + ćwiczenia

Ja - Ty – My
Autor: Joanna Białobrzeska

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Didasko

 

J. ANGIELSKI

Tiger&Friends 1
Autor: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro


podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Macmillan Polska
Sp. z o.o.

 

RELIGIA

Poznaję Boży świat – podręcznik 

książki kupuje rodzic

Wydawnictwo Jedność

 

KLASA 2 NAZWA I AUTOR WYDAWNICTWO

EW
podręcznik + ćwiczenia

Ja - Ty – My
Autor: Joanna Białobrzeska

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Didasko

 

J. ANGIELSKI

Tiger&Friends 1
Autor: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Macmillan Polska
Sp. z o.o.

 

RELIGIA

Odkrywam królestwo Boże – podręcznik 

książki kupuje rodzic

Wydawnictwo Jedność

 

KLASA 3 NAZWA I AUTOR WYDAWNICTWO

EW
podręcznik + ćwiczenia

Ja - Ty – My
Autor: Joanna Białobrzeska

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Didasko

 

J. ANGIELSKI

Tiger 3
Autor: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Macmillan Polska
Sp. z o.o.

 

RELIGIA

Poznaję Jezusa – podręcznik i ćwiczenia

książki kupuje rodzic

Wydawnictwo Jedność

 

KLASA 4 NAZWA I AUTOR WYDAWNICTWO

J. POLSKI

Zmieńmy słowo - A. Podemska - Kałuża

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

WSiP

J. ANGIELSKI

Together 4 - Caherine Bright, Nick Beare, Gill Holley

podręczniki  i  ćwiczenia zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Macmillan Polska
Sp. z o.o.

MUZYKA

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Autor: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Nowa Era Spółka z o.o.

PLASTYKA

„Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Autor: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Nowa Era Spółka z o.o.

HISTORIA

Wczoraj i dziś. Klasa 4.Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej
Autor: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski + ćwiczenia

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Nowa Era Spółka z o.o.

PRZYRODA

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej
Autor: Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Nowa Era Spółka z o.o.

MATEMATYKA

Matematyka z plusem 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej Autor: Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki + ćwiczenia + Zbió zadań do klasy czwartej

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k

INFORMATYKA

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 4 szkoły podstawowej.
Autor: Michał Kęska

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Nowa Era Spółka z o.o.

TECHNIKA

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy 4 szkoły podstawowej
Autor: Lech Łabecki, Marta Łabecka

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Nowa Era Spółka z o.o.

Podręczniki  dodatkowe nieobjęte dotacją MEN – kupują rodzice

RELIGIA

„Odkrywam życie z Jezusem” podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

Książki kupuje rodzic.

Wydawnictwo Jedność

J. NIEMIECKI

PODRĘCZNIK  Und so weiter 1. EXTRA
Autor: Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

ZESZYT ĆWICZEŃ (nie materiały ćwiczeniowe) Und so weiter 1. EXTRA Autor: Kozubska, Krawczyk, Zastąpiło

Książki kupuje rodzic.

Wydawnictwo Szkolne PWN

ĆWICZENIA

Przyroda – Tajemnice przyrody

Język polski – Nauka
o języku (cz. 1, 2)

UWAGA!

Książki zostaną zamówione wspólnie w 1. tygodniu września