Podręczniki dla klas 1 - 4

ROK SZKOLNY 2022/2023

KLASA 1 NAZWA I AUTOR WYDAWNICTWO

 EW
podręcznik + ćwiczenia

Ja - Ty – My.  Radosne odkrywanie świata

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Didasko

J. ANGIELSKI

Tiger&Friends 1: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro.

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Macmillan Polska
Sp. z o.o.

RELIGIA

Poznaję Boży świat – podręcznik 

książki kupuje rodzic

Wydawnictwo Jedność

 

KLASA 2 NAZWA I AUTOR WYDAWNICTWO

EW
podręcznik + ćwiczenia

Ja - Ty – My.  Radosne odkrywanie świata

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Didasko

J. ANGIELSKI

Tiger&Friends 1: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro.

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Macmillan Polska
Sp.z o.o.

RELIGIA

Odkrywam królestwo Boże – podręcznik 

książki kupuje rodzic

Wydawnictwo Jedność

 

KLASA 3 NAZWA I AUTOR WYDAWNICTWO

EW
podręcznik + ćwiczenia

Gra w kolory. Podręcznik. Klasa III. Część 1, 2, 3, 4: Barbara Mazur, Beata Sokołowska, Katarzyna Zagórska

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Wydawnictwo Juka-91 Spółka z o.o.

J. ANGIELSKI

Tiger 3: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro.

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Macmillan Polska
Sp. z o.o.

RELIGIA

Jezus jest z nami – podręcznik i ćwiczenia

książki kupuje rodzic

Wydawnictwo Jedność

 

KLASA 4 NAZWA I AUTOR WYDAWNICTWO

J. POLSKI

Między nami. Klasa 4, szkoła podstawowa. Język polski. Podręcznik. Autor: Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k

J. ANGIELSKI

Brainy klasa 4. Podręcznik  autor Katherine Stannett, Nick Beare + ćwiczenia

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Macmillan Polska
Sp. z o.o.

MUZYKA

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Monika Gromek, Grażyna Kilbach

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Nowa Era Spółka z o.o.

PLASTYKA

„Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Autor: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Nowa Era Spółka z o.o.

HISTORIA

Wczoraj i dziś. Klasa 4.Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej Autor: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski + ćwiczenia

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Nowa Era Spółka z o.o.

PRZYRODA

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej
Autor: Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Nowa Era Spółka z o.o.

MATEMATYKA

Matematyka z plusem 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki + ćwiczenia

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k

INFORMATYKA

Lubię to!
Podręcznik do informatyki dla klasy 4 szkoły podstawowej. Michał Kęska

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Nowa Era Spółka z o.o.

TECHNIKA

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy 4 szkoły podstawowej
Autor: Lech Łabecki, Marta Łabecka

podręczniki zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN

Nowa Era Spółka z o.o.

Podręczniki  dodatkowe nieobjęte dotacją MEN – kupują rodzice

RELIGIA

„Miejsca pełne BOGActw” podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

Książki kupuje rodzic.

Wydawnictwo Jedność

J. NIEMIECKI

PODRĘCZNIK  Und so weiter 1. EXTRA, Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło, Wydawnictwo Szkolne PWN

ZESZYT ĆWICZEŃ (nie materiały ćwiczeniowe) Und so weiter 1. EXTRA, Kozubska, Krawczyk, Zastąpiło, Wydawnictwo Szkolne PWN

Książki kupuje rodzic.

Wydawnictwo Szkolne PWN

ĆWICZENIA

Przyroda – Tajemnice przyrody

Język polski – Nauka
o języku (cz. 1, 2)

UWAGA!

Książki zostaną zamówione wspólnie w 1. tygodniu września