ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
2022-06-28

ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

8 lipca 2022 r. (piątek)

Zaprasza po odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty w dniu 8 lipca 2022 roku - piątek w godz. 10:00 - 14:00.

 

Zaświadczenia mogą odebrać uczniowie, rodzice oraz osoby upoważnione na piśmie przez rodzica ucznia.