Konkurs Biblijny 2020/2021
2020-12-14

Konkurs Biblijny 2020/2021

Zapraszamy do udziału w Konkursie Biblijnym

Zapraszamy do udziału
w kolejnej edycji Wojewódzkiego (Wojewódzko-Metropolitalnego)
Konkursu Biblijnego
im. Sługi Bożego  Kard. Augusta Hlonda
w roku szkolnym 2020/2021.

 

Tematem przewodnik konkursu jest
Ewangelia wg. Św. Jana.

 

Zainteresowanych udziałem w Konkursie
zapraszamy do kontaktu
z s. Imeldą:
lidiarola@kspgdynia.info

 

Załącznik nr 6, tj. Kartę zgłoszenia ucznia
należy uzupełnić
i podpisaną dostarczyć
do sekretariatu szkoły (drogą mailową lub osobiście)

sekretariat@kspgdynia.info

 

Szczególowe informacje dotyczące Konkursu, a także Karta zgłoszenia ucznia dostępne tutaj

 

UWAGA, UWAGA...

Uczniowie szkół podstawowych, którzy uzyskają status laureata otrzymują dodatkowe punkty do rekrutacji na świadectwie (poziom IV-VI oraz VII-VIII) zgodnie z Komunikatem Pomorskiego Kuratorium Oświaty zob. „Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021”.